Dane Spółki

GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o.
Załuski 62A
09-142 Załuski

NUMER NIP: 5272324133
REGON: 016562263
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.1 mln PLN
DATA REJESTRACJI: 22 czerwca 2001 r.