Klienci indywidualni

Dla klienta

Jak podłączyć dom do instalacji gazowej – krok po kroku

 

Krok 1  Sprawdź czy jesteś w zasięgu sieci gazowej.

Aby sprawdzić czy budynek znajduje się w zasięgu sieci gazowej najlepiej skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub wysłać maila na adres: gazmazowsze@gazmazowsze.pl
W treści maila proszę podać adres budynku lub numer działki, który ma być podłączony do sieci gazowej. Nasz przedstawiciel odpisze udzielając pełnej informacji na temat terminu w jakim możemy zaoferować podłączenie. Samo wysłanie zapytanie nie jest żadnym zobowiązaniem dla klienta. Dla nas stanowi cenną informacją na temat ewentualnego zapotrzebowania na gaz w danym rejonie i może wpłynąć na nasze plany inwestycyjne.

Krok 2  Złóż wniosek o warunki przyłączeniowe

Aby przyłączyć gaz do budynku należy zacząć od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla budynku do sieci gazowej, deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h.  Wniosek do pobrania

Można również skorzystać z pomocy naszego doradcy w wypełnieniu takiego wniosku.
Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie spółki lub wysłać na adres: Gaz Mazowsze Spółka z o.o., Załuski 62 A, 09-142 Załuski.
Złożenie wniosku o warunki przyłączeniowe nie stanowi żadnego zobowiązania klienta do podpisania umowy. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości dostawy gazu, zakład gazowniczy – w przypadku Gaz Mazowsze wydaje “warunki przyłączenia”. Dokument ten potwierdza możliwość przyłączenia potencjalnego klienta do sieci gazowej oraz określa przybliżony termin realizacji zadania.
Zdarza się, że decyzja jest odmowna, na przykład gdy nieruchomość jest na terenie znacznie oddalonym od istniejącej sieci i budowa nowego odgałęzienia jest zbyt kosztowna. Odroczenie wydania pozytywnej decyzji następuje do czasu pojawienia się niezbędnej liczby odbiorców paliwa gazowego w naszej okolicy. Warto się zatem zorientować, czy właściciele sąsiadujących działek nie rozważają możliwości doprowadzenia gazu. Być może uda się namówić ich do złożenia wniosków i spółka gazownictwa zmieni decyzję o rozbudowie sieci.

Krok 3  Zawarcie umowy o przyłącze do sieci.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o warunkach przyłączenia do sieci możemy przystąpić do sporządzenia i podpisania umowy o dostarczanie paliwa gazowego. Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci. Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej to budowa, która wymaga prac projektowych, uzyskania opinii i pozwoleń oraz pracy kilku specjalistów, a zatem czasu co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji.

Krok 4  Realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy spółka ma obowiązek doprowadzić sieć gazową do linii granicznej posesji na ogół do ogrodzenia do której ma być podłączony gaz. Przyłącze gazowe zakończone jest kurkiem głównym umieszczonym w szafce gazowej wraz z reduktorem i gazomierzem
Przyłącze gazowe wraz z szafką i jej zawartością pozostaje własnością spółki Gaz Mazowsze

Instalacja gazowa składa się z dwóch części – instalacji doziemnej na zewnątrz budynku, a także instalacji wewnętrznej, wykonywanej w Twoim domu.

Równocześnie przyszły odbiorca może już zlecać zaprojektowanie i wykonanie instalacji doziemnej i wewnętrznej innej firmie oraz wystąpić o pozwolenie na jej wykonanie w wydziale budownictwa Starostwa Powiatowego. Może również to zadanie zlecić naszej firmie, wtedy my zajmiemy się uzyskaniem pozwolenia, projektowaniem i wykonaniem po wcześniejszym ustaleniu zakresu i kosztów prac. Jeśli prace nad wykonaniem instalacji wewnętrznej będą prowadzone jednocześnie wraz z budową przyłączania nieruchomości do sieci gazowej, niezwłocznie po oddaniu przyłącza można zamontować gazomierz i uruchomić odbiór gazu. W przeciwnym wypadku gotowe przyłącze będzie musiało poczekać na wykonanie instalacji wewnętrznej.

Na tym etapie należy:

  • zlecić projektantowi wykonanie projektu instalacji wewnętrznej,
  • uzyskać opinię kominiarską,
  • uzyskać pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej.

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę instalacji potrzebne będą następujące dokumenty:

  • projekt instalacji wewnętrznej,
  • opinia kominiarska,
  • tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej),
  • aktualną mapkę do celów projektowych (nie starsza niż 2 lata).

 

Krok 5  Uruchomienie

Po otrzymaniu zgłoszenia o zakończeniu prac związanych z budową instalacji wewnętrznej wraz z protokołem odbioru prac podpisanym przez kierownika budowy oraz kominiarza, w obecności inwestora zostanie przeprowadzona próba szczelności  instalacji wewnętrznej, a jej pozytywny wynik zostanie potwierdzony protokołem z próby szczelności instalacji. Od tego momentu rozpocznie się pobór gazu.

 

Koszt inwestycji

Podane poniżej ceny opłaty przyłączenia do sieci obowiązują od dnia 22.07.2017 r.
Opłata za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej  zależy od tego, jak daleko od sieci gazowej zlokalizowany jest budynek bądź granica twojej działki.
Opłata za przyłączenie do sieci gazowej (miejsce styku przyłącza i szafki gazowej) o długości do 15 metrów wynosi 1845,00 zł brutto*.
W tę cenę wliczony jest projekt przyłącza, szafka gazowa, koszty wszystkich elementów potrzebnych do jego budowy (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i wysokiej klasy gazomierz), a także koszt robocizny.
Jeśli natomiast długość przyłączenia do sieci gazowej (od miejsca włączenia do sieci gazowej do granicy własności) będzie dzielić odległość większa, niż 15 metrów, opłata za każdy dodatkowy metr przyłącza wyniesie 92,25 zł/mb*.

* Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej dla przyłącza o mocy do 110 kWh/h.

Koszt projektu wewnętrznej instalacji gazowej 

Koszt projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzgodnieniami szacujemy na: ok. 500 zł

W sytuacji braku projektu budowlanego budynku należy wykonać inwentaryzację budynku.
Koszt wykonania inwentaryzacji budynku jednorodzinnego szacujemy na: ok. 200 zł

 

Kontrola instalacji gazowych

Aby bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami: Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.