Spółka - informacje

Spółka – informacje

WPROWADZENIE

Gaz Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku jako Przedsiębiorstwo Branżowe „GAZOWNIA SERWIS” . Początkowo spółka realizowała budowę gazociągów na zlecenie zewnętrznych podmiotów oraz wykonywała czynności serwisowe na rzecz PGNiG. Na fundamencie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistycznej oraz bogatego zaplecza technicznego spółka nasza realizowała wiele dużych inwestycji związanych z budową gazociągów, stacji gazowych I i II stopnia, instalacji gazowych w zakładach produkcyjnych, gazyfikacji budynków komercyjnych, wielo i jednorodzinnych, na zlecenie inwestorów.
Na podstawie tak bogatego doświadczenia, a także porozumień z włodarzami gmin Załuski, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Pomiechówek, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji własnej inwestycji polegającej na budowie systemu dystrybucji gazu ziemnego obejmującego ww. gminy, które do tej pory nie były objęte żadną infrastrukturą gazową.
W ramach tego przedsięwzięcia Spółka zrealizowała budowę stacji włączeniowej do krajowego systemu przesyłowego w Karolinowie. Obecnie spółka dysponuje siecią własnych gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia o długości kilkudziesięciu kilometrów, niezbędnymi koncesjami na prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachową wiedzą w zakresie gazyfikacji. W planach mamy dalszy rozwój sieci gazowej na terenie gm. Zakroczym, Pomiechówek, Nowy Dwór, Czosnów oraz dla Warmińsko-mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i lotniska Modlin.

Zapraszamy do współpracy zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.
Prezes Zarządu

Obszar działań

Celem firmy Gaz Mazowsze jest budowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych gmin Załuski, Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki wraz z Modlinem i lotniskiem Modlin oraz Warmińsko-mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz gazyfikacja tej części obszaru Mazowsza Północnego do tej pory nie objętego żadną siecią gazową. Rozbudowa sieci gazowej umożliwi rozwój gospodarczy tego regionu poprzez przyciągnięcie podmiotów gospodarczych działających w oparciu o gaz ziemny, jak i podniesienie efektywności ekonomicznej branży przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanej na tym terenie. Realizacja programu podniesie jakość życia lokalnej społeczności a zastąpienie obecnie używanych paliw stałych oraz propan-butanu gazem ziemnym z sieci gazowej przyczyni się do poprawy ochrony środowiska przez ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

 

Uprawnienia

Spółka Gaz Mazowsze zorientowana jest na dystrybucję gazu ziemnego we własnym systemie, a także bieżącą obsługę obecnych i przyszłych Klientów.
W związku z prowadzoną obecnie działalnością posiadamy następujące uprawnienia i dokumenty:
– status Operatora Systemu Dystrybucyjnego nadawany przez Urząd Regulacji Energetyki,
– koncesje na dystrybucję paliw gazowych na terenie gm. Załuski i Zakroczym,
– koncesje na obrót gazem ziemnym.
– własną taryfę na sprzedaż paliwa gazowego zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

 

Zapisz